Powszechne przekonanie o potędze reklamy sprawiło, że wszelkiego rodzaju ogłoszenia stały się częścią naszej rzeczywistości. Przekazy reklamowe napotykamy wszędzie,
co sprawia, że mają one coraz mniejszą siłę oddziaływania, a koszt dotarcia do klienta staje się coraz większy. Konsument początku XXI wieku jest sceptyczny wobec reklam i domaga się rzetelnej informacji. Tę potrzebę zaspokajają działania w zakresie public relations.

Stosowane już niemal od stu lat techniki public relations, w ostatnich dekadach XX wieku stały się nieodzownym narzędziem promocji organizacji chcących zaistnieć i utrzymać się na rynku. Od czasu, gdy zrozumieli to szefowie największych przedsiębiorstw, kształtowanie wizerunku oceniane jest jako jeden z najbardziej efektywnych sposobów inwestowania w firmę. Badania przeprowadzone w połowie lat 80-tych wśród 200 największych amerykańskich firm na zlecenie IABC Research Foundation wykazały, że wskaźnik zwrotu zainwestowanych w PR środków wyniósł aż 184 procent.

Każde przedsiębiorstwo działa w specyficznym otoczeniu. Sukces firmy zależy w dużej mierze od tego jak jest ona postrzegana przez klientów, kontrahentów, inwestorów, pracowników, a nawet przedstawicieli władzy. Zaufanie, zrozumienie i poparcie otoczenia to wielki kapitał firmy. Stworzenie sprawnego systemu komunikacji ze środowiskami zainteresowanymi działalnością organizacji to nieodzowny warunek, by ten cel osiągnąć.

  


jesli chcecie Panstwo otrzymywac nasz newsletter z case studies,
prosimy o zarejestrowanie się:
 Imię:
 Nazwisko:
 Firma:
 Telefon:
 E-mail:

Po wpisaniu danych prosimy poczekać na ekran potwierdzający ich wysłanie.


- case study 1/03: jajka Columbus

- case study 2/03: Wzmocnić wizerunek sieci Amadeus (przed i po 11. września 2001)

- case study 3/03: Plysu Containers zdobywa nowe rynki

- case study 4/03: Folia elastyczna powoduje raka (Crisis PR)

- case study 5/03: 
PCL (High Tech PR)


- case study 6/03: NVISS

- case study 7/03: Little Chef

created by iobotic 2002