Powszechne przekonanie o potędze reklamy sprawiło, że wszelkiego rodzaju ogłoszenia stały się częścią naszej rzeczywistości. Przekazy reklamowe napotykamy wszędzie,
co sprawia, że mają one coraz mniejszą siłę oddziaływania, a koszt dotarcia do klienta staje się coraz większy. Konsument początku XXI wieku jest sceptyczny wobec reklam i domaga się rzetelnej informacji. Tę potrzebę zaspokajają działania w zakresie public relations.

Stosowane już niemal od stu lat techniki public relations, w ostatnich dekadach XX wieku stały się nieodzownym narzędziem promocji organizacji chcących zaistnieć i utrzymać się na rynku. Od czasu, gdy zrozumieli to szefowie największych przedsiębiorstw, kształtowanie wizerunku oceniane jest jako jeden z najbardziej efektywnych sposobów inwestowania w firmę. Badania przeprowadzone w połowie lat 80-tych wśród 200 największych amerykańskich firm na zlecenie IABC Research Foundation wykazały, że wskaźnik zwrotu zainwestowanych w PR środków wyniósł aż 184 procent.

Każde przedsiębiorstwo działa w specyficznym otoczeniu. Sukces firmy zależy w dużej mierze od tego jak jest ona postrzegana przez klientów, kontrahentów, inwestorów, pracowników, a nawet przedstawicieli władzy. Zaufanie, zrozumienie i poparcie otoczenia to wielki kapitał firmy. Stworzenie sprawnego systemu komunikacji ze środowiskami zainteresowanymi działalnością organizacji to nieodzowny warunek, by ten cel osiągnąć.

  


created by iobotic 2002