english version  
 
 
 

- analizujemy bieżący i określamy pożądany wizerunek organizacji

- opracowujemy i realizujemy strategie kształtowania pożądanego wizerunku organizacji oraz komunikacji z otoczeniem

- kształtujemy i utrzymujemy stałe kontakty z mediami (formalne i nieformalne), w tym m.in.: poprzez informacje i komunikaty prasowe, bezpośrednie spotkania i konferencje prasowe

- dostarczamy pełną informację o działalności organizacji inwestorom, kontrahentom, kooperantom i zainteresowanym instytucjom,

- zapewniamy utrzymanie dobrego kontaktu organizacji z klientami i konsumentami, w tym m.in.: poprzez konkursy, imprezy okolicznościowe, stały dostęp do informacji (gazetki firmowe)

- wspieramy działania informacyjne wobec pracowników firmy, w tym m.in. poprzez gazetki korporacyjne czy imprezy integracyjne

- wspomagamy wprowadzanie na rynek nowych produktów i prowadzimy public relations marek - selekcjonujemy i dobieramy działania sponsoringowe

- przewidujemy kryzysy i realizujemy strategie postępowania w sytuacjach zagrożenia reputacji firmy

- wspieramy tworzenie systemu tożsamości wizualnej organizacji

- monitorujemy publikacje prasowe i opinię publiczną 


jesli chcecie Panstwo otrzymywac nasz newsletter z case studies,
prosimy o zarejestrowanie się:
 Imię:
 Nazwisko:
 Firma:
 Telefon:
 E-mail:

Po wpisaniu danych prosimy poczekać na ekran potwierdzający ich wysłanie.


- case study 1/03: jajka Columbus

- case study 2/03: Wzmocnić wizerunek sieci Amadeus (przed i po 11. września 2001)

- case study 3/03: Plysu Containers zdobywa nowe rynki

- case study 4/03: Folia elastyczna powoduje raka (Crisis PR)

- case study 5/03: 
PCL (High Tech PR)


- case study 6/03: NVISS

- case study 7/03: Little Chef

created by iobotic 2002