english version  
 
 
 

- analizujemy bieżący i określamy pożądany wizerunek organizacji

- opracowujemy i realizujemy strategie kształtowania pożądanego wizerunku organizacji oraz komunikacji z otoczeniem

- kształtujemy i utrzymujemy stałe kontakty z mediami (formalne i nieformalne), w tym m.in.: poprzez informacje i komunikaty prasowe, bezpośrednie spotkania i konferencje prasowe

- dostarczamy pełną informację o działalności organizacji inwestorom, kontrahentom, kooperantom i zainteresowanym instytucjom,

- zapewniamy utrzymanie dobrego kontaktu organizacji z klientami i konsumentami, w tym m.in.: poprzez konkursy, imprezy okolicznościowe, stały dostęp do informacji (gazetki firmowe)

- wspieramy działania informacyjne wobec pracowników firmy, w tym m.in. poprzez gazetki korporacyjne czy imprezy integracyjne

- wspomagamy wprowadzanie na rynek nowych produktów i prowadzimy public relations marek - selekcjonujemy i dobieramy działania sponsoringowe

- przewidujemy kryzysy i realizujemy strategie postępowania w sytuacjach zagrożenia reputacji firmy

- wspieramy tworzenie systemu tożsamości wizualnej organizacji

- monitorujemy publikacje prasowe i opinię publiczną 


created by iobotic 2002